Wij zijn diep getroffen door het overlijden van de vader van een aantal 
  van onze leerlingen
 
 
                                   Wouter Timmer  
 
 
 
   Wij wensen Janneke, Niek, Geke, Maarten, Wouter en verdere familie
   veel kracht en Gods nabijheid toe om dit zware verlies te dragen.
 
 
  Team, ouders, leerlingen en geledingen van
  Basisschool met de Bijbel De Akker
  
  
  
  De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.
  Uw medeleven wordt zeer op prijs gesteld.

  Mede namens de geledingen van B.m.b.B De Akker,
  D.G.C.Klaassen
 
 BmdB De Akker, 2011
Realisatie: Anyway Internet