OVERBLIJVEN - TUSSENSCHOOLSE OPVANG - TSO


TSO-ASSISTENT

 

Dagelijks -behalve op woensdag en vrijdag- kunnen de kinderen onder toezicht op school overblijven in de middagpauze. De tso-coördinator voor onze school is Ingeborg van Steeg.

Zij verzorgt de registratie, administratie en declaratie van de tussenschoolse opvang door middel van TSO-ASSISTENT, een online systeem.
Hierdoor hebben de overblijfmedewerkers altijd zicht op belangrijke informatie zoals allergieën, medicatie en telefoonnummers van de ouders. Voor ouders is het handig en gemakkelijk.

Eenmalig inschrijven

Alle ouders dienen zich te in te schrijven, ook als hun kind incidenteel overblijft. Om in te schrijven klikt u op het logo en vervolgens op REGISTREREN. U heeft het BRINnummer van de school nodig en een registratiecode. Deze ontvangt u per brief of kunt u opvragen bij de coördinator.
Na inschrijving van een of meerdere kinderen kiest u tenslotte uw eigen inloggegevens en kunt u overblijf reserveren. Raken uw inloggegevens zoek, vraag ze dan opnieuw op door te klikken op VERGETEN INLOGGEGEVENS OPVRAGEN.

Overblijf reserveren

Met uw inloggegevens kunt u inloggen in TSO-ASSISTENT en geruime tijd vooruit reserveren. Indien uw kind(eren) ziek of afwezig zijn dan dient u dit altijd door te geven via TSO-ASSISTENT. Afmeldingen dienen te geschieden ’s morgens vóór 11.00 uur. Bij niet afmelden zijn we genoodzaakt om dit toch in rekening te brengen!

Kosten

Het overblijven kost €1,50 per kind per keer. U ontvangt maandelijks per email een specificatie van de gebruikte overblijf. De betaling is achteraf en gebeurt iedere maand per automatische incasso.

Regels en afspraken

De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden. Bent u ingelogd in het systeem dan ziet u een knop DOWNLOADS. Daar vindt u alle regelingen en afspraken, voor ouders/verzorgers, kinderen en overblijfouders. Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor de TSO - zie de schoolgids.

TSO-ASSISTENT
BmdB De Akker, 2011
Realisatie: Anyway Internet