Passend onderwijs

Een samenwerkingsverband passend onderwijs is de vorm waarin scholen samenwerken op het terrein van passend onderwijs. Er zijn in Nederland ongeveer 75 samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs.

Het samenwerkingsverband en de scholen daarbinnen krijgen in de wet Passend Onderwijs veel taken. De belangrijkste taak is het maken van een ondersteuningsprofiel. In het ondersteuningsprofiel staat welke basisondersteuning en eventuele extra ondersteuning de school biedt.
 
Basisschool De Akker is aangesloten bij de Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe, Zeeluwe genaamd. 
Zeeluwe is een samenwerkingsverband waarbinnen de aangesloten partijen afspraken maken om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De afspraken hebben tot doel de kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen passend onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is.
 
Het ondersteuningsprofiel van basisschool De Akker vindt u HIER.
Meer informatie over Zeeluwe: zie de nieuwsbrieven en zie de website.
U kunt voor meer informatie over ‘Passend Onderwijs’ en de Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe ook het management raadplegen.
U kunt er ook meer over lezen in de schoolgids. 
 

BmdB De Akker, 2011
Realisatie: Anyway Internet