Zorgkaart Putten

Buurtzorg Jong Putten (www.buurtzorgjong.nl)
BuurtzorgJong biedt professionele hulp en ondersteuning op een breed terrein en helpt een gezin tot het weer zelfstandig verder kan. Zij bieden opvoedondersteuning, psychosociale hulpverlening en financiële hulpverlening. Zij helpen bij het versterken van sociale vaardigheden, helpen leerkrachten en remedial teachers op de scholen, geven ouderbegeleiding en  psycho-educatie. Zij ondersteunen kinderen en ouders bij echtscheiding en bij veiligheidsvraagstukken. De hulp van BZJ is vooral praktisch en concreet. Zij werken vanuit een klein, zelfsturend en multidisciplinair team van hoog opgeleide en ervaren professionals. Uw gezin aanmelden voor begeleiding vanuit Buurtzorg Jong kan via de website of een specifiek e-mailadres/ telefoonnummer (op te vragen bij Marianne van Beek-van Hierden, intern begeleider van de school).

Praatpaal Putten (www.praatpaalputten.nl)
Praatpaal Putten begeleidt kinderen die te maken hebben met het feit dat hun ouders gescheiden zijn in kleine groepjes. Of Praatpaal Putten begeleidt kinderen die te maken hebben met rouwverwerking. De kinderen komen in groepjes kinderen vijf keer bij elkaar. Door middel van spelen, praten en knutselen leren de kinderen hun gevoelens en gedachten te benoemen en een plekje te geven in hun rouwproces. Er wordt gesproken over hoe het was, hoe het nu is en hoe we verder kunnen gaan.  De groepjes worden altijd door 2 medewerkers van de PraatPaalPutten begeleid. Er wordt 2x per jaar (rond de voorjaarsvakantie en rond de herfstvakantie) gestart met de groepjes. Zie voor exacte data en tijden de website (bij: ‘laatste nieuwtjes’). Uw kind aanmelden kan via de website of via Marianne van Beek – van Hierden (intern begeleider van de school).

GGD (www.ggdnog.nl)
Vragen over de gezondheid van uw kind? Of over de ontwikkeling van het gehoor of het spreken? Wenst u tips in voeding en/ of dieet? U kunt met deze vragen terecht bij de GGD. Zij hebben spreekuren op locatie (soms ook op basisschool De Akker). Meer informatie is op te vragen via de website of via Marianne van Beek – van Hierden (intern begeleider van de school).


Centrum Jeugd en Gezin (www.cjgputten.nl)
Ook al gaat de opvoeding van kinderen vaak ‘vanzelf’, voor ouders kan het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen bij het opvoeden van hun opgroeiende kinderen. Met uw vraag bent u bij het Centrum Jeugd en Gezin op de juiste plek! Misschien werkt het al goed als u uw verhaal rustig aan iemand kunt vertellen. Is er meer nodig dan wordt er samen gezocht naar de goede weg. Het Centrum Jeugd en Gezin werkt samen met veel verschillende organisaties waardoor uw vraag zo snel en goed mogelijk wordt beantwoord. Kijk ook eens op de website. U vindt daar onder meer informatie over producten, diensten, activiteiten en cursussen over opvoeden en opgroeien in de gemeente Putten en de regio Noord Veluwe. U kunt natuurlijk ook binnen lopen bij het CJG (zie website voor actuele bezoekadressen en spreekuren).

Praktijk Mijnten (www.praktijkmijnten.nl)
Praktijk Mijnten biedt coaching kinderen, oudercoaching, remedial teaching, onderzoek, Kanjertrainingen en PGB-begeleiding. Praktijk Mijnten gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individueel kind. Elk kind heeft talenten, wil zich competent voelen, een positieve relatie en interactie ervaren, een gevoel van autonomie kunnen ontwikkelen en wil bovenal zichzelf kunnen zijn. Het kind heeft recht op zo veel mogelijk hulp van ouders en school. Hoe daag je het kind uit, help je het te reflecteren en inzicht in zichzelf en zijn/haar leren te ontwikkelen? Een goede samenwerking van de medewerkers vanuit Praktijk Mijnten met kind, ouders en school (leraar en intern begeleider) is fundamenteel. Aanmelden kan via de website. Meer informatie kunt u ook via de website opvragen, of bij de intern begeleider van De Akker.

Er zijn nog veel meer (zorg)instanties binnen de gemeente Putten. Heeft u een specifieke vraag en weet u niet waar u terecht kunt? Loop gerust langs bij de intern begeleider van De Akker (Marianne van Beek – van Hierden). 
BmdB De Akker, 2011
Realisatie: Anyway Internet