Gebedsgroep van De Akker

 Elke eerste dinsdagmorgen van de maand komt de
 gebedsgroep van De Akker bij elkaar.

 In de groepen kunnen leerlingen gebedspunten doorgeven.

      
 Ouders, opa's en oma's  kunnen voorbede vragen.
 
 Via de mail is dat ook mogelijk.

    
 Het emailadres is:     gebedsgroep.deakker@cnsputten.nl

       
 Van harte aanbevolen, 

      ,

       Als u deel uit wilt maken van de gebedsgroep van De Akker,
       dan kunt u dat ook aangeven.   

BmdB De Akker, 2011
Realisatie: Anyway Internet